Предучилищно и основно образование

Обогатяване на руди на цветни метали и нерудни минерални суровини

Основно училище.