Бизнеси в град Изворово (Област Хасково)

Харманли е град в Южна България. Той се намира в Област Хасково и е в близост до град Хасково. Градът е трети по големина в областта след Хасково и Димитровград и е административен център на Община Харманли. Град Харманли е разположен в близост до мястото на вливане на Харманлийска река

Изворово (Област Хасково)
Предучилищно и основно образование