Узунджово
ЕТ "ПРОТО" произвежда трикотажни платове за бельо и спални екипи.

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Жилищно строителство.

Узунджово
Производител на трикотажни платове за бельо и спални екипи и плете анцузи на ишлеме.