Бизнеси в град Конуш (Област Хасково)

Конуш (Област Хасково)
Мелничен комплекс "Димитър Пилев" произвежда различни видове стандартни и специални брашна. Разполага с две нови и модерни технологични линии за преработка на 300 тона пшеница за 24 часа, собствена лаборатория за контрол на суровини и готова продукция,

Конуш (Област Хасково)
Мелничен комплекс „Димитър Пилев” разполага с две мелници, оборудвани с последно поколение машини в мелничната промишленост и автоматизация на производствения процес. ъм мелничния комплекс е изградена и оборудвана химико-аналитична лаборатория за осъществяване на контрол на постъпващата