Разсадникът предлага овощен посадъчен материал, консултации за създаване на овощни градини, препоръки за извършването на всички агротехнически практики.

Партньори