Кардам (Търговище)
Производство и реализация на селскостопанска продукция транспорт на зърно.