Община Опака е разположена в Североизточна България, част от област Търговище. Общината се състои от 6 населени места. Административен център е град Опака. Опака е град в Североизточна България. Той се намира в Област Търговище и е в близост до град Попово. Градът е административен център

Кооперацията обработва 15 000 дка земеделска земя в землището на гр. Опака обл. Търговище, като се залага предимно на традиционните

Предучилищно и основно образование

Средно общо образование

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Ветеринарен кабинет.

Средно общообразователно училище.

ФОРИНВЕСТ ООД е специализирана в производството и обработката на дървен материал и изделия от дърво. Фирмата разполага със складова база,

Партньори