Услуги с Бобкат, подравняване изхвърляне на отпадъци, копане на канали за Вик и ОВ с каналокопател - 50 метра на час, широчина на канала 18 см, дълбочина 80 см. цена от 20 лв на час. Вишки (механизирани стройтелни високоповдигащи платформи) продажби

Предучилищно и основно образование

Партньори