Бизнеси в град Момино (Област Търговище)

Търговище е областен град в Североизточна България, административен и стопански център на едноименните община Търговище и област Търговище. Град Търговище се намира на север от Преславската планина. На 320 км североизточно от София, на 41 км западно от Шумен, на 25 км северозападно от

Момино (Област Търговище)
Предучилищно и основно образование

Партньори