Бизнеси в град Ситово (Област Силистра)

Ситово (Област Силистра)
Територията на община Ситово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. Община Ситово се намира в северозападната част на област Силистра, Североизточен планов район и заема площ от 271 кв.км, на 120-150 м. надморска височина.

Професионално гимназия по селско стопанство в село Ситово предлага висококачествено професионално обучение в областта на селското стопанство.

Ситово (Област Силистра)
Търговия на едро със строителни материали. Производство на дървен материал.

Ситово (Област Силистра)
Проектиране на промишлени сгради и жилищни обекти

Ситово (Област Силистра)
Предучилищно и основно образование

СП образование и обучение

Предучилищно и основно образование