Предучилищно и основно образование

Земеделска кooпepaцuя Княжево се занимава със селскостопанско производство и търговия.

Партньори