Полковник Ламбриново
Производство на зърно и брашно