След новото административно деление на страната, община Алфатар е част от новосъздадената област с административен център гр. Силистра.

Алфатар
Фирма КОМФУ произвежда комбинирани фуражи за всички видове и категории животни. Фирмата притежава птицеферма за производство на яйца за консумация. Нашата основна цел е да гарантираме постоянно предлагане на качествени фуражи и безопасни продукти и и суровини с високо качество.

ЕТ "МЕРОНЕ - Христо Кунев" се занимава с млекопреработване от 1992г. Фирмата е една от водещите в този бранш в североизточна България.

обществените поръчки

Предучилищно и основно образование

(Guangzhou XF Professional Casino poker gambling cheat Co., Ltd) Guangzhou XF poker Cheat. Co., Ltd is the first Chinese company which was granted a License for manufacturing, distribution and service of casino and gamble cheat related devices, such as

Дружеството е с дългогодишен опит и утвърдени традиции в изкупуването, преработката и реализацията на мляко и млечни продукти на българския и международен пазар. Изкупвателната мрежа е изградена на териториален принцип, като обхваща 70 ферми и приемателни

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Партньори