Чернолик
Производство и продажба на трикотажни пуловери от 12 и14 файн.

Неджати Мехмед е земеделски производител с основна дейност растениевъдство и животновъдство. Фирмата извършва производство, реализация и преработка на земеделска продукция.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?