Плантис - Вижте още

Плантис

Научно-изследователска и консултантска дейност, разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в зърнопроизводството. Акрамет е мощен стимулатор на защитните сили на растенията срещу гъбни и бактериални заболявания.
 Плантис

ПлантисПлантисПлантис


Плантис
Hаучно-изследователски и технологичен център по земеделие „Плантис” ЕООД

www.plantis.biz


За нас :

 Плантис Плантис Плантис
Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис ЕООД е иновативна, динамично развиваща се частна компания, основана през 2007 год., със седалище в гр. Разград и предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги; анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието.

Основни направления в работата на фирмата:
 • Генериране на знания в областта на земеделието от фундаментален и технологичен характер. Научни изследвания в областта на адаптацията на растенията към динамиката на почвено-климатичните фактори и отражението им върху крайните характеристики на добивите. Методи за засилване на адаптивните реакции на растенията.
 • Разработка на нови високорентабилни продукти и технологии за управление на добивите в земеделието, решаващи актуални проблеми на отрасъла.
 • Анализи на почвени и растителни проби.
 • Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие.
 • Екологична насоченост на продуктите и дейностите на фирмата, с приложение както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.
 • Разработка и внедряване на микробиологични продукти и технологии с приложение в земеделието.
 • Мениджмънт на атрактивни, високорентабилни научни разработки на външни автори.
 • Разработка на високотехнологични съоръжения обслужващи дейности в земеделието.
 • Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез лекторска и консултантска дейност с непосредствени срещи и в Интернет.


Цели :

Наука от нов за страната ни вид, отношения между науката и земеделието по европейски модел. Нов начин на финансиране – наука от комерсиален тип. Науката обърната непосредствено към нуждите на практиката от нови технологии и бързи практически решения на актуални проблеми. Наука заета непосредствено с решаването на екологичните проблеми в земеделието – опазването на земеделските земи, растителна продукция с гарантирана чистота, щадяща здравето и живота на хората и животните. Непосредствена връзка на науката с производителите.


Работа с клиенти :

 Плантис
Ние държим да познаваме и поддържаме непосредствена връзка с всеки наш клиент. Затова всяко начало на съвместна работа започва с разговор за подробно запознаване с нашата работа и продукти, както и за взаимно опознаване.

Държим също така на качеството на нашите продукти, поради което искаме всеки клиент сам да се убеди в това. По тази причина съвместната ни работа започва с експерименти, които нашия клиент провежда на своя земя и върху своите култури. Заедно проследяваме ефекта на приложените продукти и отчитаме резултатите. Ако тези резултати задоволяват клиента, през следващата земеделска година преминаваме към приложение на големи площи. Интересът ни включва просперитета на нашите клиенти, поради което приложението на продуктите ни продължава да бъде под наше наблюдение.

Клиентът на Плантис ЕООД може да разчита винаги на компетентна и безплатна консултация по приложението на продуктите ни,кактоивсичкивъпросикасаещидобивитеикачествотона


Продукти :

Многофункционални листни торове Акрамет

Листните торове Акрамет са разработка на НИТЦЗ Плантис. Базирани са на уникален, иновативен подход към стимулацията на метаболизма при земеделските култури. Формират нов раздел в сегмента на листните торове.

 Плантис
Проявяват множествени ефекти, които са от особено значение за рентабилността на земеделското производство:
 • Дълготраен стимулирщ ефект – с едно третиране се постига повишаване на добивите с 15-20% при зърнените култури.
 • Повишават значително качеството на земеделската продукция – хлебопекарни качества и масленост при зърнените култури.
 • Синергичен ефект към хербициди – повишават хербицидната активност и позволяват да се намалят ефективните дози на хербицидите с 30-50%.
 • Синергичен ефект към фунгициди – повишават активността на фунгицидите и позволяват да се намалят дозите им до 50%.
 • Уникално силен имуностимулиращ ефект при растенията, позволяващ им сами да преодоляват икономически важните гъбни и бактериални заболявания.
 • Репелентен ефект към смучещи насекоми – листни въшки и белокрилка в оранжериите за зеленчуци.

 Плантис
Акрамет Класик – Предназначен е за управление на добивите и качеството, както и за допълване на растителната защита при зърнените култури.

Акрамет Ултра – Предназначен е за управление на добивите и допълване на растителната защита при трайни насаждения и зеленчукови култури. Показва много добри резултати в борбата с къдравостта при прасковата и обнадеждаващи резултати при борбата с апоплексията при кайсията и огнения пригор. При зеленчуците има контролиращ ефект и върху бактериозите.

За подробна информация посетете нашия сайт: www.plantis.biz
Контакти :


Контакти:

0899 051174
0885 187153