СД Невега - Станев и сие  itemprop=

СД Невега - Станев и сие

eFarmbg - онлайн платформа за земеделските производители
Симеоново (Област Ямбол), ул.Освобождение 37

еFarmbg е онлайн платформа за управление на бизнеса,която нашата фирма Невега-Станев и сие разработихме, с фокус върху българските земеделски производители. Стартирахме с идеята да създадем софтуер за земеделци, който да облекчи селскостопанските производители в боравенето с купища документи. Много важно за нас беше програмата със своите функционалности да бъде лесна за ползване и достъпна за всички. еFarmbg предоставя достъп до КВС ( картата на възстановена собственост), ръчно очертаване и коригиране на масиви директно върху картата, импортване на очертан с GPS устройство масив в GPX файл, експортване на масиви в различни формати - SHP, GPX, KML.

СД Невега - Станев и сие - отрасли:


Селско Стопанство,