СИ КО ООД  itemprop=

СИ КО ООД

СИ КО ООД е фамилно дружество от Долна Митрополия, основано през 2006 година, чиято основна дейност е свързана с производство и продажба на белен слънчоглед. Фирмата се наложила като лоялен бизнес партньор не само на пазара в България, но и в Европа – дружеството търгува с всички страни
Долна Митрополия, Стопански двор

Си Ко ООД Си-Ко ООД Производител на белено слънчогледово семе и слънчогледов чипс.                                    За нас: Си Ко ООД е основана през 2006г. като фамилна компания за производство и търговия с белен слънчоглед. Приоритетни пазари са страни като Холандия, Англия, Германия и Испания, но работим успешно с всички страни в ЕС. Си Ко разполага със собствена складова база с постоянна температура, а нашите лаборанти осъществяват постоянен контрол на суровините и готовата продукция. Освен с новите поточни линии за белене на слънчоглед, Си Ко разполага и с един каменоотделител, който се намира в началото на производствените линии и който основно разпознава камъни и други чужди тела в суровината, два сортекса, които са по средата и които според цвета на семето разпознават негодните семена или развалени такива, и накрая, нашата последна придобивка - рентгенов сортировач от който директно излиза готовия продукт. Той финализира процеса, като освен малки камъчета, злато, дърво, открива и стъкла. Тази машина започна работа началото на месец Август. От месец Юни във фирма Си Ко има действаща Система за Управление - IFS „Международен стандарт за безопасност на храните“, като сертифициращата фирма е LRQA Business Assurance”. За нас е важен всеки клиент и взимаме под внимание всички ваши изисквания!                                    Продукти:: Си Ко предлага белен слънчоглед – първо качество, със следните показатели: цвят - сиво - бял до светло сив; вкус - типичен, свеж, негранясал, без чужди примеси; влага до 8 %; примеси - не се допускат; начупени ядки - до 6 % (по-малки от 1/2); частично обелени - до 0.5% ; слънчоглед, произведен в България; пестициди - в съответствие с българското и европейското законодателство; микробиологични показатели - отговарят на изискванията за продажба в ЕС; издаваме Декларация за съответствие и Сертификат за качество. Си Ко предлага и чипс - начупено слънчогледово семе, със следните показатели: до 80% начупено слънчогледово семе; до 20% цяла ядка; цвят - сиво - бял до светло сив; вкус - типичен, свеж, негранясал, без чужди примеси; влага до 8 %; примеси - не се допускат; слънчоглед, произведен в България; пестициди - в съответствие с българското и европейското законодателство; микробиологични показатели - отговарят на изискванията за продажба в ЕС; издаваме Декларация за съответствие и Сертификат за качество. Пакетиране - според изискванията на клиента от 1кг до 25 кг. Предлагаме и биг бегове, като количеството варира от 800кг до 1030кг. Транспортиране - на палета, фолирани и при изискване чемберосани.                                    www.siko-bg.com