Д-р Костадинка Крумова  itemprop=

Д-р Костадинка Крумова

Д-р Костадинка Крумова работи в областта на общата и съдебна психиатрия в МЦ Олимед, Варна. Съдебна пихиатрия - Съдебна психиатричната експертиза (СПЕ), съдебнопсихиатрична помощ, социалноправна помощ, определяне на вменяемостта и психичната годност за правилна оценка на фактите.
Варна, Славейков 1, Транспортен мед.център

Д-р Крумова Д-р Костадинка Крумова работи в областта на общата и съдебна психиатрия в МЦ Олимед, Варна. Обща психиатрия - психиатрични прегледи, терапия на психичните заболявания, клинична психиатрия. Съдебна пихиатрия - Съдебна психиатричната експертиза (СПЕ), съдебнопсихиатрична помощ, социалноправна помощ, определяне на вменяемостта и психичната годност за правилна оценка на фактите.

Д-р Костадинка Крумова - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Психиатър, Психотерапевт,
5 2