ЕТ МОДРА Марко Георгиев - Вижте още

ЕТ МОДРА Марко Георгиев

ЕТ МОДРА Марко Георгиев предлага машини и инсталации за приемане и преработка на грозде, инсталации за охлаждане. Няма съмнение, че винопроизводството е изкуство. И все пак то се основава на ясни принципи, които са задължителни за постигането на големи вина.
ЕТ МОДРА Марко ГеоргиевЕТ МОДРА Марко Георгиев


За нас

ЕТ МОДРА Марко Георгиев предлага машини и инсталации за приемане и преработка на грозде, инсталации за охлаждане. Средства за измиване и дезинфекция.

ЕТ МОДРА Марко Георгиев

Няма съмнение, че винопроизводството е изкуство. И все пак то се основава на ясни принципи, които са задължителни за постигането на 'големи' вина.

  • Климат, почва и лози, които чрез подходящи грижи дават оптимално количество грозде, с най-високи технологични характеристики към момента на гроздобера
  • Транспорт на къси разстояния (до 30-50 км) при възможност и запазване на качеството на гроздето такова каквото е било в момента на брането
  • 'Нежна', щадяща преработка
  • Интелигентна винификация
  • Професионален контрол, обработки и съхранение на виното
  • Студено стерилно филтриране и бутилиране
  • Атрактивна 'оптика' - дизайн, етикети, цялостно оформяне и представяне

Тук ще намирате информация засягаща в една или друга степен тези теми. По-конкретно ще се представят продукти за винификация, хармонизиране и стабилизиране на вината и средства за филтрация. В едно следващо разширение ще бъдат представени специални устройства за обработка на лозя, преси за грозде, бутилираща техника и пр. средства и продукти за едно модерно винарство.

След приемане на гроздето: претегляне и определяне на качеството му в т.ч. и на захарният градус започва индивидуалният път до виното.

Мацерацията (настойването с ензими), ферментацията със селекционирани дрожди и температурата са най-важните фактори в този етап на винифициране на гроздето.Нови продукти:

Специални храни за дрожди:

OPTI RED - с високоактивни полизахариди, придаващи мекота и пълнота във вкуса на червените вина
OPTI WHITE – с активни полипептиди, със силно антиоксидантно действие, забавящи стареенето на белите вина
GoFerm Protect при рехидратиране на дрожди – осигурява голям брой активни клетки до пълния край на ферментацията

Анти-стрес комбинирани храни за дрожди:

SIHA Proferm H+2 – балансирана храна дрожди при трудна ферментация на бяла мъст и каши и при добре узряла реколта
SIHA SpeedFerm - при рехидратиране на дрожди гарантира бързо размножаване и голям брой активни клетки до пълния край на ферментацията

Малолактични бактерии – MBR технология:

One Step Alpha Uvaferm Beta MBR Lalvin 31 MBR Lalvin VP 41 MBR

ЕТ МОДРА Марко Георгиев - отрасли:


Машини, Машиностроене, Лозарство, Машини за ХВП,