ЕТ Венци  Венцислав Андреев  itemprop=

ЕТ Венци Венцислав Андреев

ЕТ Венци - Венцислав Геориев Андреев е специализирана в областта на горското стопанство, дървопроизводството и дърводобива на територията на Южен централен регион на България. ЕТ Венци - Венцислав Геориев Андреев предлага Висококачествен дървен материал - греди, дъски, дюшеме, челни дъски.
Црънча (Област Пазарджик), ул. Първа 23

ЕТ Венци - Венцислав Геориев Андреев ЕТ Венци - Венцислав Геориев Андреев е специализирана в областта на горското стопанство, дървопроизводството и дърводобива на територията на Южен централен регион на България                 За нас ЕТ Венци - Венцислав Геориев Андреев развива дейността си в сферата на горското стопанство, лесничейството, дървопроизводството, дърводобива и търговията с дърва на Българския пазар. В областта на горското стопанство фирмата се стреми за качествено и навременно изпълнение на услугите, изброени по-долу: Почистване на площи за залесяване Подготовка на почвата за залесяване Залесяване на горски култури Попълване на горски култури Отглеждане на горски култури Маркиране на дървен материал. Дърводобив ЕТ Венци - Венцислав Геориев Андреев извършва всички дейности свързани с дърводобива: Сеч на дървета и нарязването им Кастрeне на дървета Оформяне на груби дървени продукти от трупи на мястото на сечта Групиране и натоварване на дървени трупи Транспортиране на трупи Търговия с дърва за битови нужди и дървен материал Висококачествен дървен материал - греди, дъски, дюшеме, челни дъски, летви, сачак, талпи и други Дърва за битови нужди - нарязани и нацепени дърва за огрев,дървазаразпалкиидруги                 www.venciandreev.business.bg

ЕТ Венци Венцислав Андреев - отрасли:


Селско Стопанство, Горско Стопанство, Дърводобив, Дърва за Огрев,