ИНОХЕМ АД  itemprop=

ИНОХЕМ АД

1. Производство на сложно смесени, гранулирани, азотно-фосфорно-калиеви торове с микроелементи по заявка на потребителя, съобразен и с характера на културите и почвите - NPK торове. Съотношението между N:P:K е в широки граници определени от сезона,
Стара Загора, ул. Атанас Илиев № 149

1. Производство на сложно смесени, гранулирани, азотно-фосфорно-калиеви торове с микроелементи по заявка на потребителя, съобразен и с характера на културите и почвите - NPK торове. Съотношението между N:P:K е в широки граници определени от сезона, културите и етапите в развитието им. Торовете могат да се произвеждат с добавка на вторични хранителни елементи - S, Ca, Mg. 2. Инженеринг - проектиране, конструиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, сервиз, преустройство и модернизация на: - комплексни инсталации и машини за производство, продължително съхранение, разфасовка и квалифицирана употреба на въглероден двуокис, кислород, азот, аргон - инсталации за ХВП и производство на етилов алкохол