Ценков 64 Петьо Ценков - Вижте още

Ценков 64 Петьо Ценков

ЕТ ЦЕНКОВ 64 - ПЕТЬО ЦЕНКОВ започва да се занимава с рибовъдство от 2005 година. ЕТ ЦЕНКОВ 64 - ПЕТЬО ЦЕНКОВ наема рибарник в село Горник с площ 100 декара. Зарибява го с: шаран, толостолоб, амур и сом. През 2007 г. фирмата започва да произвежда и зарибителен материал.
Ценков 64 Петьо Ценков

За нас:

Фирма ЕТ ЦЕНКОВ 64 - ПЕТЬО ЦЕНКОВ започва да се занимава с рибовъдство от 2005 г. с взимането под наем на рибарник в село Горник с площ 100 декара. Зарибява го с: шаран, толостолоб, амур и сом.
През 2007 г. фирмата започва да произвежда и зарибителен материал.

С взимането под наем през 2008 г. на язовир с площ 200 декара, в село Ракита, го зарибява с едри екземпляри шаран, бял толостолоб, бял амур и сом, и го пуска за спортен риболов.

В язовира има още костур, каракуда, уклей и кефал в големи количества. Обособено е място за спортен риболов и развлечения (водни колела и лодки).

Фирмата произвежда годишно риба за консумация 50 тона и зарибителен материал 10 тона. Издава ДДС фактури, сертификат за произход и ветеринарно свидетелство.

Рибата се гледа в естествена среда и се храни с качествен фураж под постоянен контрол, което допринася за добрите вкусови качества.

Фирмата търси сътрудничество с фирми - производители на фураж и търговци на едро.

Ценков - 64 Петьо Ценков

www.tsenkov-64.business.bg