Терра Глоуб - Вижте още

Терра Глоуб

През последните 5 години TerraGlobe извоюва престиж на специализирана фирма за производството на едногодишни селскостопански култури. Добивите и качеството на произвежданата зърнена продукция осигуряват бърз и стабилен растеж на дружеството. Фирменото кредо - професионализъм и отговорност
Русе, бул.Липник 123, Бизнес парк Русе бл.А, ет.5

Терра Глоуб
ТЕРРА ГЛОУБ
ТЕРРА ГЛОУБ извършва обработване на собствена и наета земеделска земя с цел производство на пшеница, царевица, слънчоглед / и кориандър.

         За нас:

През последните 5 години TerraGlobe извоюва престиж на специализирана фирма за производството на едногодишни селскостопански култури. Добивите и качеството на произвежданата зърнена продукция осигуряват бърз и стабилен растеж на фирмата.
Терра Глоуб
Фирменото кредо – професионализъм и отговорност налагат TerraGlobe като лоялен, коректен и предпочитан партньор в региона. От 2009 година TerraGlobe се доверява на световноизвестната марка John Deere като закупува комбайни, трактори и прикачна техника по оперативна програма за Развитие на селските райони ( ПРСР ).

След като водещи специалисти от фирмените екипи на TerraGlobe преминават обучение в професионалния център на John Deere, фирмата придобива статут на оторизиран търговски представител и сервиз на John Deere, Strom, Kuhn и Bobcat.

         Още:

Терра Глоуб
Терра Глоуб се занимава със земеделие, растениевъдство и отглеждане на земеделска продукция – обработка на собствена и наета земеделска земя с цел зърнопроизводство и производство на пшеница, царевица, слънчоглед и кориандър.

Терра Глоуб се занимава и с продажба и сервиз на селскостопанска техника.

За последните пет години, в областта на селското стопанство и зърнопроизводството, TerraGlobe се наложи на пазара като специализирана фирма за производството на едногодишни селскостопански култури.

Добивите и качеството на произвежданата зърнена продукция осигуряват бърз и стабилен растеж на фирмата.


Терра Глоуб
Отглеждане на пшеница и търговия със зърно:
В областта на растениевъдството и зърнопроизводството Терра Глоуб се занимава с търговия със зърно и отглеждане на пшеница върху собствени и наети земеделски земи.
Терра Глоуб
Производство на царевица:
Терра Глоуб предлага производство и реализация на селскостопанска продукция – царевица.

Производство на слънчоглед:

Зърнопроизводител Терра Глоуб се занимава с производство на слънчоглед върху собствени земеделски земи или обработваеми земеделски площи под наем.
Селскостопанското дружество отглежда основно маслодаен слънчоглед и едър слънчоглед.

Производство на кориандър:
Терра Глоуб отглежда кориандър, като част от дейността си в областта на растениевъдството, производството на зърно, реализацията на селскостопанска продукция и обработката на земеделски земи.

Терра Глоуб Търговия със селскостопанска техника:
Терра Глоуб се занимава с продажба и сервиз на селскостопанска техника и земеделски машини.
От 2009 година TerraGlobe се доверява на световноизвест

ната марка John Deere като закупува селскостопанска техника – трактори, комбайни и прикачна техника по оперативна програма за Развитие на селските район (ПРСР).
Водещи специалисти от фирмените екипи на TerraGlobe преминават обучение в професионалния център на John Deere.

След това дружеството придобива статут на оторизиран търговски представител и сервиз на селскостопанска техника с марките: John Deere, Kuhn, Strom и Bobcat.

         www.terraglobe.business.bg