Институт по фуражните култури Плевен ООД  itemprop=

Институт по фуражните култури Плевен ООД

ИФК ИЗВЪРШВА научно-изследователска, приложна и консултантска дейност в областта на фуражното производство и хранене на преживните животни.
Плевен, ул."Генерал Владимир Вазов" № 89

ИФК ИЗВЪРШВА научно-изследователска, приложна и консултантска дейност в областта на фуражното производство и хранене на преживните животни. ПРОИЗВЕЖДА суперелитни и елитни семена от сортове: люцерна, еспарзета, звездан, соя, грах, фий, ежова главица, безосилеста овсига, тръстиковидна власатка и други. Институтът ПРЕДЛАГА семена от люцерна, соя, грах, фий, житни треви и технологии за отглеждането им; НИТРАГИН за соя, леща, фъстъци и фасул; разплодни агнета от Плевенска черноглава овца.