КОМФУ  itemprop=

КОМФУ

Фирма КОМФУ произвежда комбинирани фуражи за всички видове и категории животни. Фирмата притежава птицеферма за производство на яйца за консумация. Нашата основна цел е да гарантираме постоянно предлагане на качествени фуражи и безопасни продукти и и суровини с високо качество.
КОМФУ - комбинирани фуражи Фирма КОМФУ произвежда комбинирани фуражи за всички видове и категории животни. Фирмата притежава птицеферма за производство на яйца за консумация. Нашата основна цел е да гарантираме постоянно предлагане на качествени и безопасни продукти и суровини с високо качество и безопасност, които да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти, което ще постигнем чрез използването на вътрешни и/или външни ресурси. Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството и безопасността на храните, ръководството на Комфу ООД, гр. Алфатар, декларира следните основни принципи : Ориентиране към клиента - Съзнаваме отговорността си да доставяме качествени и безопасни продукти на нашите клиенти и се стремим да задоволяваме техните настоящи и бъдещи потребности, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания Лидерство на ръководството - Съзнаваме отговорността си чрез личен пример да участваме в проектирането, внедряването и поддържането на Система за управление на качеството и безопасността на храните Съпричастност на хората - Стремим се да създаваме подходящи условия за пълноценно участие и проява на инициативност и креативност при изпълнение на дейностите Процесен и системен подход - създаваните продукти са резултат от процеси, които се управляват от система, а не самостоятелно Непрекъснато подобряване е основна цел на Системата по управление на качеството и безопасността на храните Фактологичен подход при изработване на решения - решенията на ръководството са обосновани с конкретни факти Взаимно изгодни връзки с доставчиците - ние избираме доставчици, които гарантират високо качество и безопасност на доставените суровини, материали, консумативи и оборудване Прилагаме принципите на Hazard Analysis and Critical Control Point(s) (HACCP)