Bio Tree  itemprop=

Bio Tree

Фирма BIO TREE е създадена през 2008 г. с цел разработване на високоефективни технологии за размножаване по метода in vitro на ценни бързорастящи дървесни видове. Тяхното производството с индустриално предназначение, съчетано със стопанското им приложение
Фирма BIO TREE е създадена през 2008 г. с цел разработване на високоефективни технологии за размножаване по метода in vitro на ценни бързорастящи дървесни видове. Тяхното производството с индустриално предназначение, съчетано със стопанското им приложение предполага високи икономически, социални и екологични резултати. Дървесните видовете от род Paulownia имат огромно значение, както от екологична гледна точка, така и за икономиката, предлагайки висококачествени суровини и дървесина с отлични характеристики, която е изключително ценена на световните пазари.Производството на посадъчен материал от тези дървесни видове ще даде възможност за индустриално производство на дървесни пелети, биомаса, биогориво, дървесина, суровини за фармацевтичната промишленост, за обновяване на горските масиви, унищожени от пожари и свлачища, за озеленяване на паркове и градини, за рекултивация на почви, за предотвратяване на почвената ерозия, за търговия със зелени сертификати и т.н.Фирмата насочва вниманието си главно към качеството на продуктите, които предлага. В отдела за научни изследвания ще се акцентира върху чистотата на генетичния материал. Ще бъдат селектирани видове с по-добри качества на дървесината и с разширени ареали на разпространение. Нашата амбиция е да интродуцираме бързорастящи видове и хибриди от р. Paulownia, като селектираме видове, устойчиви на по-ниски и по-високи температури (от -30оС до +40оС). Род Paulownia (сем. Scrophulariaceae) включва девет високо адаптивни видa с ценна дървесина. Това са: P. elongata, P. tomentosa, P. fortuneii, P. australis, P. fargesii, P. albiphloea, P. catalpifolia, P. taiwaniana и P. kawakamii.Видовете произхождат от Югоизточен Китай, където се отглеждат вече в продължение на векове. Paulownia поражда интерес със своя изключително бърз растеж, висококачествена дървесина, красиви цветове и големи листа.Всички видове от род Paulownia (Пауловния) са бързорастящи, с превъзходна дървесина, но най-перспективни в това отношение са P. elongata (изумрудено дърво) и P. fortunei, които за шест-седем години достигат до 20 м височина и диаметър на стъблото 30-40 см. Само от едно такова дърво може да се добие до 1 м3 дървен материал с високо качество. В Китай се отглежда Paulownia на обща площ от 2.5 млн. хектара с цел да се задоволи огромното потребление на дървесина в страната. Високата толерантност към засушаване, невзискателността към състава на почвите и широкия температурен диапазон (от –20 до + 30°C) прави видовете от род Paulownia много търсени на световния пазар. Създаването на хибридни видове позволява отглеждането им при различни климатични условия.Те са особено ценни за засаждане на големи промишлени масиви, на опожарени гори, табани и свлачища.От много голямо значение е и фактът, че тези видове не боледуват и не се нападат от насекоми и вредители, което до голяма степен снижава риска при промишленото им отглеждане.Научете повече за род Paulownia и неговата история. Разпространение и условия за отглеждане Естественият ареал на разпространение на видовете от род Paulownia е Азия, главно Китай, откъдето произхождат. Представители на рода са широко интродуцирани в Северна и Южна Америка и в Нова Зеландия, Австралия. В страните от Балканския полуостров представители на рода почти липсват. В България много рядко се срещат единични екземпляри от вида P. tomentosa позната под названието “Кралска пауловния” или “Дърво на императрицата”.В последно време към видовете от род Paulownia се проявява голям интерес, не само във връзка с превъзходните качества на дървесината, но и като източник на биомаса, като възобновяем енергиен източник, както и за фиторемедиация и рекултивация на почви..Видовете от род Paulownia се размножават чрез семена и вегетативно – чрез коренови и стъблени резници. Семената им имат ниска кълняемост и получените семеначета се развиват по-бавно, отколкото растенията, получени чрез тъканни култури.В последно време все повече се налага метода на размножаване на растенията чрез тъканни и клетъчни култури. In vitro микроразмножаването на дървесни видове е много трудно, но овладее ли се, представлява бърз метод за производство на посадъчен материал за залесяване, продукция на дървесина и ефективен начин за подобряване на изходния посадъчен материал. През 1998 г. ученият Бергман провежда изследвания върху развитието на посадъчен материал на видове от род Paulownia в оранжерийни условия, след което намира, че растенията, получени чрез тъканни култури, се развиват много по-добре. Растенията, получени чрез семена, се развиват много бавно и някои загиват, преди да достигнат 3-годишна възраст. Растенията, произведени чрез тъканни култури, имат и други преимущества. Те са свободни от вируси и се размножават много по-бързо. При благоприятни условия от един експлант могат за една година да се получат 1 млн. растения, отличаващи се с много по-голям диаметър и височина на стъблото.Научете повече за:- Размножаване на видовете от род Paulownia- Разпространение и условия за отглеждане на видовете от род Paulownia- Засаждане и отглеждане за получаване на биомаса от Paulownia- Засаждане и отглеждане за добив на дървесина от Paulownia- Интеркропинг с видове от род Paulownia Употреба За залесяване и декорацияБързият растеж на тези дървесни видове ги прави особено ценни за засаждане на големи промишлени масиви, на опожарени гори, табани и свлачища.За разлика от други дървесни видове, Paulownia достига височина от 5-10 метра само за 2 до 4 години. През пролетта и лятото дърветата са покрити с красиви гроздовидни съцветия, вариращи по форма и цвят от кремаво до тъмно виолетово. Бързият растеж и големите листа позволяват за кратко време да се осигурят сенчести места.Всичко това прави видовете Paulownia изключително подходящи за декорация на паркове и градини. Използване на стъблотоДървесината на Paulownia е лека и същевременно изключително здрава, което е идеалната комбинация за случаите, когато това съотношение е от значение. Дървесината на P. elongata и P. fortunei е два пъти по-лека от тази на дъба и още по-лека от тази на иглолистните видове. Високото съотношение здравина/ тегло прави дървесината от Paulownia незаменима в корабостроенето, самолетостроенето, за изработка на дъски за сърф, каравани и др. Тя лесно се поддава на всякакъв вид обработка. Здравината, гладкостта и липсата на дефекти прави тази дървесина предпочитана суровина в строителството, за направа на мебелни облицовки, фурнири, играчки, опаковки и други изделия.Дървесината има невероятен резонанс, което я прави много ценна и търсена при изработването на музикални инструменти. Светла е и поема добре боите (оцветители).Дървесината на Paulownia съхне бързо на въздух (без пещи). Необходимото време за сушене в пещи е от 24 до 48 часа, а на открито - 30 до 60 дни. Задържа малко влага (до 10-12%). Дървесината е водоустойчива, изключително стабилна, устойчива на усуквания, счупвания и деформации. Структурата на дървесината е много фина, повърхността й е копринено гладка, без дефекти (чепове). Използване на листатаЛистата се използват много често за фураж на животните (крави, овце, свине и др). Имат хранителна стойност, близка до тази на люцерната. Те съдържат 20% протеини, а смилаемостта им е 60%.Размерите им достигат до 75 см в диаметър и са най-добрите „фабрики” за кислород. Те поемат много големи количества въглероден диоксид и освобождават големи количества кислород, като по този начин пречистват стотици хиляди куб. метри въздух. Това има много висока екологична стойност.В Китай листата на Paulownia се използват във фармацевтичната промишленост за изготвяне на лекарства против коремен тиф, чернодробни заболявания, бронхити и др. Тъй като листата на Paulownia са с много големи размери, те образуват голяма сянка и запазват почвената влажност, като по този начин създават благоприятен микроклимат на растенията, съвместно с които се отглеждат. След листопада, листата наторяват почвата, обогатяват я с азот и подобряват структурата й. По този начин я правят по-приемлива за видовете, отглеждани с Paulownia, и предполагат постигането на по-високи добиви. Използване на цветоветеКрасивата форма и окраска на цветовете и съцветията и тяхното ухание привличат пчелите, с което се допринася много за развитието на пчеларството. Медът, който се получава от тези цветове, е много полезен за горните дихателни пътища, белите дробове, а също и за храносмилателните органи.Цветовете, под формата на чайове и сиропи, се използват за лечение на болести, свързани с черния дроб, жлъчката, далака, а също така и за бронхити.Напоследък цветовете се използват много интензивно в козметиката за производство на парфюми, ароматизатори и на други козметични продукти. Използване на Paulownia като енергийна суровинаОсвен в индустрията, Paulownia се използва и в енергетиката за производство на пелети (твърдо гориво) и като суровина за алтернативно възобновяемо биогориво. За тази цел се използва не само стъблото, но и клоните и листата. Пелетите могат да се използват както за малки частни котли, отопляващи отделни сгради и апартаменти, така и за големи установки и електрически централи. Най-интересно и стопански значимо е използването на Paulownia за производство на биогориво. Преимуществата на вида в това направление са много:— Освобождават се от използване за същата цел видовете, които служат за храна на човека и животните;— Насажденията от Paulownia не изискват такива големи грижи и разходи за отглеждането си –обработка, торене, пестициди, напояване, хербициди и др;— Дървото не изисква повторно ежегодно засаждане, тъй като корените му нарастват бързо и навлизат все по-дълбоко в почвата и от тях всяка година може да се получава повече дървесна маса след отрязване на стъблото му;— За производство на гориво се използва цялата био-маса: стъблото, клоните, листата, съцветията;— Стъблото може да бъде отрязано по всяко време на годината, без да е свързано със сезони и къси срокове на прибиране, както при другите видове. Paulownia и околната среда Paulownia е способна да се адаптира, расте и развива в бедни почви. Тя е идеален дървесен вид за подобряване и възстановяване на бедни, замърсени и застрашени почви. Paulownia расте на замъресени с тежки метали и вредни вещества почви, където други дървесни видове загиват. Поглъщайки тези вещества, тя освобождава почвата от тях. Paulownia спомага за запазване на слабите почви, които при други обстоятелства могат да пропаднат и да се изгубят напълно.Огромните листа на Paulownia достигат до 75 см в диаметър. След опадването им, те не само наторяват, но и структурират почвата с естествен хумус. Така, те обезпечават необходими условия за растежа на видовете, които се отглеждат заедно с Paulownia и след нея.strong>Paulownia е предпочитан дървесен вид и за борбата с ерозиите. Освен очистването на почвата и водите в нея, Paulownia очиства и въздуха от вредните газове, които често са в недопустимо високи концентрации, особено в големите индустриални градове.Paulownia абсорбира 10 пъти повече въглероден диоксид от който и да е дървесен вид, освобождавайки големи количества кислород. Насажденията от Paulownia могат да служат и като спасителен пояс от силните ветрове и водните потоци през пролетта, когато водите от стопяване на снеговете от високите планински места са много силни. Paulownia подобрява почвата контролира замърсяването на почвените води от тежки метали, химикали и животински отпадъци, контролира ерозията, служи като слънчева и ветрова бариера, очиства въздуха от замърсители и доставя големи количества кислород. Не на последно място е значението на Paulownia и за обогатяване на ландшафта и биологичното разнообразие на страната. Научете повече за Paulownia и околната среда