Раполи  itemprop=

Раполи

Рибовъдна ферма Раполи се намира в язовир Гичита на 25 км. от гр. Пловдив. Произвежда личинков материал Шаран (люспест и гол), Толстолоб, Амур, Бяла риба, Сом и Щука. Рибарника в язорив Гичата е с площ 566005 дка. В него се отглеждат риба за консумация, както и риба и рибни продукти.
Пловдив, с. Церетелево, общ. Съединение

Рибовъдна ферма Раполи За НАС: Рибовъдна ферма Рибовъдна ферма Раполи се намира в язовир Гичита на 25 км. от гр. Пловдив. Произвежда личинков материал Шаран (люспест и гол), Толстолоб, Амур, Бяла риба Рибарник Рибарника в язорив Гичата е с площ 566005 дка. В него се отглеждат риба за консумация, както и риба и рибни продукти. Зарибителни материали В рибовъдна ферма Раполи, годишно се произвеждат зарибителни материали: Шаран, Толстолоб, Амур, както и личинки за риболов. Риба за консумация Рибовъдна ферма Раполи предлага риба за консумация - Шаран, Толстолоб, Бяла риба и Амур. Риба и рибни продукти Рибовъдна ферма Раполи е част от аквакултурата на България. Аквакултурите включват дейностите, свързани с развъждането и отглеждането на риба и рибни продукти, както и получената по съответните технологии продукция от тях. Производство на риба В България Рибовъдна ферма Раполи има добри традиции и перспективи за развитие в производството на риба. Това се основава на факта, че в рибарника има подходящи условия за развитие на аквакултури. РИБА Шаран Шаранът (Cyprinus carpio) е сладководна риба, която достига до 120 см на дължина и до 35 кг на тегло. Той е всеяден, като в ранна възраст се храни с планктон и с увеличаване на теглото, преминава към консумиране на различни бентосни организми. По-големите риби ядат и малки рибки поради неспособността да си осигуряват необходимото количество храна. Размножава се през пролетта. В нашите води той намира отлични условия за размножаване и живот. Толстолоб Белият Толстолоб, независимо от това, че притежава по бавен темп на нарастване от пъстрия толстолоб е абсолютно необходим за поликултурата в рибовъдните стопанства, тъй като не влиза в пряка конкуренция с шарана. Хранейки се с неизползваната от другите видове храна: фитопланктона, той спомага за увеличаване на добивите, а ползването му в борба с „цъфтежа“ на водораслите ограничава опасността от замори. Бяла риба Активна през нощта. Живее в дълбоките води, по песъчливи и каменистите дъна. Очите са големи и отразяват повече светлина на неосветени места, като отличното зрение е приспособление за нощния лов. Храни се с малки риби, ракообразни, ларви и нимфи на различни насекоми и др. В първите години от своя живот се движи на стада и напада стада от бабушки, костури и др. Когато наедрее се отделя от стадото и ловува сама, като може да нападне себеподобни с маса до половин килограм. Прочиства водоемите от болни, наранени и неразвити риби. Избягва бедни на кислород води. Амур Най-ценното стопанско качество на белия амур е това, че може да се използва за биологична борба с обрастването на язовири, езера, блата, напоителни и отводнителни канали. В рибовъдните стопанства, отглеждан в поликултура, консумира и фураж, макар и да не го оползотворява добре. #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:220px !important} ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА РАПОЛИ ЕООД Телефони: 0889 916 884 0888 690 533 0886 102 202 forse_rapoli@abv.bg