ППОК НАПРЕДЪК - СТУДЕНА  itemprop=

ППОК НАПРЕДЪК - СТУДЕНА

ППОК Напредък - Студена, с. Горна Студена е земеделски производител в община Свищов. Обработва над 25 000 дка. земя. Занимава се с производство и реализация на селскостопанска продукция, основно зърнени култури - пшеница, царевица. Отглежда се и пролетна и зимна рапица и слънчоглед.
Горна Студена, ул. Първа 1

ППОК Напредък - Студена, с. Горна Студена е земеделски производител в община Свищов. Обработва над 25 000 дка. земя. Занимава се с производство и реализация на селскостопанска продукция, основно зърнени култури - пшеница, царевица. Отглежда се и пролетна и зимна рапица и слънчоглед. През 2007г. кооперацията е наградена с грамота от Националния съюз на земеделските кооперации. Председател на кооперацията е Живко Колев.

ППОК НАПРЕДЪК - СТУДЕНА - отрасли:


Селско Стопанство,