Кооперация ВАСИЛ ЛЕВСКИ  itemprop=

Кооперация ВАСИЛ ЛЕВСКИ

КООПЕРАЦИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ с. Близнаци е учредена през 1994 година. През последните години се наложи производствена програма, характеризираща определена специализация в зърненофуражното производство, производство на слънчогледово семе и други стокови култури. Специализирана е в производство
Кооперация ВАСИЛ ЛЕВСКИ Кооперация ВАСИЛ ЛЕВСКИ Кооперация Васил Левски, с. Близнаци е учредена през 1994 година. Обработва 10 200 дка земя. През последните три години се наложи производствена програма, характеризираща определена специализация в зърненофуражното производство, производство на слънчогледово семе и други стокови култури. Специализирана е в производство на хлебна пшеница, фуражно зърно - ечемик, царевица и овес, слънчогледово семе, люцерно семе и сено. Кооперация ВАСИЛ ЛЕВСКИ Произвежданите култури са висококачествени и се добават с модерна селскостопанска техника.  Установени са трайни контакти с постоянни партньори - доставчици и купувачи от Шуменския регион. Кооперацията има изключително важно значение за село Близнаци. Тя е сред основните работодатели в селото. Продукти Слънчогледово семе Хлебна пшеница Ечемик Царевица Овес Люцерно семе Сено Кооперация ВАСИЛ ЛЕВСКИ