ХИМКО АД  itemprop=

ХИМКО АД

Производство и търговия на: Азотни торове - Карбамид (урея) и Амоняк; Серовъглерод; Амониев бисулфид;
Производство и търговия на: Азотни торове - Карбамид (урея) и Амоняк; Серовъглерод; Амониев бисулфид; Технически и чисти газове - кислород, азот, аргон, метан, криптон, ксенон, въглероден двуокис - газ, течен и сух лед; Катализатори за азотноторовата и нефтопреработващата промишленост; Препарати за растителна защита - Антифрост, Бордоцин; Сулфурол.