Средна гора ЕАД  itemprop=

Средна гора ЕАД

Основен предмет на дейност на фирмата е добив и търговия с дървен материал. Преработка на дървесина. Вътрешен и международен транспорт. Спедиторски услуги.
Основен предмет на дейност на фирмата е добив и търговия с дървен материал. Преработка на дървесина. Вътрешен и международен транспорт. Спедиторски услуги. Туризъм - ловен, ловностопанска дейност. Добив и търговия с горски продукти. Лесокултурна дейност. Семесъбиране. Производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения без материален добив.