ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД  itemprop=

ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Проучвания и проекти: * лесо-, лово- и парко-устройствени проекти на горскостопански единици (държавни, частни, общински и др.) и планове за управление на защитени територии;
София, ул. "Средна гора" № 76-А

1. Проучвания и проекти: * лесо-, лово- и парко-устройствени проекти на горскостопански единици (държавни, частни, общински и др.) и планове за управление на защитени територии; * оценки на гори и земи; * проекти за горска инфраструктура (пътища, еко-пътеки, ски писти, просеки и др. инженерни съоръжения; * експертизи, мониторинг, проучвания и проекти за опазване и възстановяване на околната среда; 2. Друга частна практика в горите по смисъла на чл.39 от ЗГ. 3. Специализиран софтуер за дейностите в горите. 4. Производство на инструменти за измервания и работа в горите. 5. Представителство и внос от производители на екипировка за измервания и работа в горите, за спорт и туризъм. 6. Консултиране и проекти по програма САПАРД.

ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД - отрасли:


Селско Стопанство, Горско Стопанство,