Търговия на едро с риболовни стоки. Внос и производство на спортни стоки.

Стръв за риболов в населено място Асеновград