Производство на оградни мрежи и бетонови изд

Мрежа - телена в населено място Ловеч