Производство и продажба на вар и варовикови продукти.

Хоросан за строителна индустрия в населено място Шумен