Компанията е създадена 1992г. и е специализирана в търговия на строителни материали. Основна дейност на фирмата е строителство на сгради и съоръжения, и производство и доставка на бетон, бетонови смеси, циментови замазки и услуги, свързани с тяхната доставка във Варна и региона.

Варна
Добив и производство на инертни материали, вар и строителни изделия, пласмент и търговия.

Хоросан за строителна индустрия в населено място Варна