Извършване на доброволно здравно осигуряване.

“Софийска Финансово-Счетоводна Компания” ООД е регистрирана в търговския регистър на 15.01.2001 година по фирмено дело № 15050/2000 на СГС гр.

- Застрахователен и презастрахователен брокер - Застрахователно и презастрахователно посредничество

ЛИЦЕНЗИРАНА МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - "АРИЕС" е член на БСМВО. Фирмата е създадена през 1999 год. в гр. Габрово и от тогава е Митнически агент. Има офиси в Габрово и Севлиево. Дейности:

първото българско застрахователно дружество, основано с чуждестранен капитал. Притежава лиценз за работа в областта на Общото застраховане от Национален Съвет по Застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ”ЦКБ ЖИВОТ” е част от “ХИМИМПОРТ” АД – най-голямата публична холдингова компания в България, която обединява 67 водещи дружества, осъществяващи дейността си в различни икономически сектори.

София
Застрахователна консултация и сключване на всички видове застраховки във водещи застрахователни дружества в удобно за Вас време и място.Нашата цел е да осигурим на клиентите си възможно на-добрата защита на техните ресурси, като им предлагаме професионално и качествено застрахователно

Фирма Вега Брокерс ООД упражнява дейност като застрахователен брокер. Стартирахме своята дейност от 16.06.2009год. Всички видове застраховки може да се сключат на посочен от Вас адрес и удобно за Вас време! За фирми и комплексни решения – Големи отстъпки! При нас ще намерите добро, бързо

Кайен 69 е създаден от екип на лицензиран застрахователен брокер „Кайен 69” ЕООД с издаден лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователно посредничество № 331-3Б / 03.01.2012г.

първата частна застрахователна компания с предмет на дейност животозастраховане.