лицензирана от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност с регистрационен № Пд 140

Асеновград
Индустриални подове.

Асеновград
Строителни материали

Строителни форми - железен метал в населено място Асеновград