Основно училище.

Средно общообразователно училище.

Училищата в България в населено място Лом