Средно общообразователно училище.

Профилирана гимназия.

Профилирана гимназия.

Училищата в България в населено място Монтана