Държавно средно общообразователно училище - наследник на първото светско училище в града.

Училищата в България в населено място Пазарджик