ОУ „Душо Хаджидеков” е едно от най-старите учебни заведения в гр. Пловдив. Учениците получават отлична подготовка от 38 преподаватели специалисти. Училището разполага с 25 класни стаи, кабинети по музика, изобразително изкуство, информационни технологии, физкултурен салон.

Частен професионален колеж "Омега"-гр.Пловдив е авторитетно, иновативно и динамично развиващо се учебно заведение в системата на професионалното образование в България.

Средно училище.

Изучаване на англ. език от 1 клас. Въвеждане на втори западен език от 5 клас. Провеждане на изпити Pitman и Cambridge Certificate. Подготовка за изпити TOEFL, SAT1, SAT2.

Катедра по биотехнологии към Университет по Хранителни Технологии - Пловдив.

Училищата в България в населено място Пловдив