Професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван П. Павлов - Стара Загора е носител на: Висикопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело Анастасия Тошева - 2009 година; Медал 1300 години България - 1981 година; Орден Кирил и Методий І степен - 1975

Професионално училище

Основно училище.

Начално училище.

Начално училище.

Средно училище.

Училищата в България в населено място Стара Загора