Основно училище.

Професионална гимназия.

Училищата в България в населено място Благоевград