Професионална гимназия по икономическа информатика.

Основно училище в Търговище.

Основно училище.

Училищата в България в населено място Търговище