Професионално училище.

Средно училище.

Средно училище.

Професионална гимназия.

Обучение и получаване на висше образование в приложни направления двугодишен курс за получаване на средно специално образование чуждоезиково обучение.

Училищата в България в населено място Велико Търново