Първата гимназия в България, изградена със средства, завещани през 1847 от Васил Априлов възрожденец, търговец, учен, просветител.

Училищата в България в населено място Габрово