Към ТУ-Варна. Предлага специалности: Земеделска техника и технология, Електроника.

Училищата в България в населено място Добрич