Примапластметал ЕООД се занимава с изработка на охранителни и гаражни рулетни врати от 10 години.

Автоматични бариери в населено място Кюстендил