Производство на оградни мрежи и бетонови изд

Бетонни блокове в населено място Ловеч